Konkurs ofert dla NGO: Organizacja wypoczynku letniego | Konstancin-Jeziorna

Konkurs ofert dla NGO: Organizacja wypoczynku letniego

12-03-2024

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w obszarach organizacji spędzania czasu wolnego, wypoczynku, sportu, zdrowia psychicznego i fizycznego i przeciwdziałania dyskryminacji. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych. Pula dotacji wynosi 150 tys. zł. Nabór trwa do 15 kwietnia (do godz. 15.00).

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w obszarach organizacji spędzania czasu wolnego, wypoczynku, sportu, zdrowia psychicznego i fizycznego i przeciwdziałania dyskryminacji samorząd przeznaczy 150 tys. zł w formie powierzenia.

Na co?

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację: 

 • wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w obszarach organizacji spędzania czasu wolnego, wypoczynku, sportu, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz przeciwdziałania dyskryminacji. 

Termin składania ofert

Oferty (formularz do pobrania poniżej) należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2024 r. (do godz. 15.00). Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG (nr tel. 22 48 42 435). 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Ogród, na trawie stoją sztalugi drewniane a na nich obrazy. W tle widać ludzi i wysokie drzewa.

  Festiwal Otwarte Ogrody już po raz 17., zgłoszenia do końca…

  Znamy już termin tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 września. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcą otworzyć bramy swoich gościnnych ogrodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek (20 maja) od godz. 15.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.