Podatki lokalne w 2023 roku – wyższy tylko podatek leśny | Konstancin-Jeziorna

Podatki lokalne w 2023 roku – wyższy tylko podatek leśny

11-01-2023

W 2023 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują dotychczasowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Dodatkowo obniżona została średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego. Wyższy za to jest podatek leśny, niezależny od samorządu.

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą odetchnąć z ulgą. W 2023 r. stawki dwóch głównych opłat – podatku od nieruchomości i od środków transportowych – nie zmieniły się i wynoszą tyle samo co w 2022 roku.

Podatek od nieruchomości

Za 1 m kw. powierzchni użytkowej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność gospodarczą).

Podatek od środków transportowych

W nowym roku bez zmian pozostają także stawki podatku od środków transportowych. I tak na przykład za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy o tych samych parametrach – 706,20 zł, a za autobus z 22. miejscami lub więcej – 2 000,90 zł.

Podatek rolny

Dobra wiadomość dotyczy także rolników, dla których w listopadzie 2022 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2023 r. Jest ona podstawą obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z decyzją rajców rolnicy zapłacą 162,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 325 zł za 1 ha fizyczny. 

Podatek leśny

Niestety wyższy jest podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2023 r. wynosi on 71,0996 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Płatność w ratach i na indywidualny rachunek 

Przypominamy! Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Od 2020 r. płatności dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej nieruchomości. Znajdziemy go na decyzji podatkowej. 

Informacje i druki

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Przewodnik interesanta/Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Referat Podatków.

 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

    Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

    Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
  • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

    Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

    W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.