Powstaje Plan Ogólny Gminy – od 22 lipca można składać wnioski | Konstancin-Jeziorna

Powstaje Plan Ogólny Gminy – od 22 lipca można składać wnioski

10-07-2024

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna od 22 lipca br. rozpoczyna zbieranie wniosków do Planu Ogólnego Gminy, ważnego dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy będą mogli składać je aż do 30 września 2024 r.

Plan Ogólny jest nowym dokumentem zastępującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który powinien zostać opracowany do 31 grudnia 2025 r. W odróżnieniu od studium będzie on aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny

Ustalenia Planu Ogólnego określa się, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, w tym m.in. jej politykę przestrzenną określoną w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa opracowanie ekofizjograficzne oraz zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową. W Planie Ogólnym ustala się: podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne, które obejmują katalog stref planistycznych oraz mogą obejmować standardy dostępności infrastruktury społecznej. W katalogu stref planistycznych określa się profil funkcjonalny stref oraz, w zależności od rodzaju strefy, wartości maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Etapy tworzenia Planu Ogólnego Gminy:

 1. Przystąpienie do sporządzenia Planu Ogólnego. 
 2. Zbieranie wniosków do planu.
 3. Opracowanie projektu.
 4. Uzgodnienie projektu. 
 5. Konsultacje społeczne.
 6. Uchwalenie Planu Ogólnego.

Składanie wniosków

Tworzenie planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna wiąże się z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z procedurą jednym z pierwszych etapów jest zbieranie wniosków. W gminie Konstancin-Jeziorna będą one przyjmowane od 22 lipca do 30 września 2024 r. W tym terminie każdy zainteresowany mieszkaniec może przekazać swoje sugestie do sporządzanego dokumentu. Wnioski, za pomocą formularza dostępnego w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna, będą przyjmowane:

 • w formie papierowej:
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek w godz. 8.00–17.45, wtorek–czwartek w godz. 8.00–15.45, piątek w godz. 8.00–13.45);
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 • w formie elektronicznej:
  • za pomocą formularza online na stronie – voxly.pl/konstancin-jeziorna;
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP – /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (w godzinach pracy urzędu, nr tel. 484 24 11) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna, w zakładce: Planowanie Przestrzenne/Plan Ogólny Gminy.

Autor
Wydział Planowania Przestrzennego

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa - na niebieskim tle napis ostrzeżenie hydrologiczne i alert meteo

  Alert meteo pierwszego stopnia: Silny deszcz z burzami

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę (13 lipca) dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Alert obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 9.00 w niedzielę (14 lipca).
 • Mapa ulica

  Remont nawierzchni drogi 724, pięć dni utrudnień w ruchu

  Uwaga kierowcy i pasażerowie autobusu linii 742. W dniach 16–20 lipca remontowana będzie droga wojewódzka nr 724 – na odcinku od ul. Łyczyńskiej (okolice Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie) do ul. Od Lasu. Będą duże utrudnienia – najpierw ruch wahadłowy, a potem całkowite zamknięcie drogi.