Można składać wnioski o 40 zł za uchodźców bez PESEL-u | Konstancin-Jeziorna

Można składać wnioski o 40 zł za uchodźców bez PESEL-u

13-07-2022

Tylko do 15 lipca osoby, które przed 30 kwietnia gościły w swoich domach uchodźców z Ukrainy, nieposiadających numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie im zakwaterowania i wyżywienia. Przyjmuje je Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie.

Wnioski o świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składało się w dwóch reżimach prawnych. W pierwszym przypadku przepisy nie wymagały numeru PESEL uchodźcy, któremu została udzielona pomoc w Polsce. W drugim ten wymóg został już wprowadzony.

Terminy

Teraz, zgodnie z nowelizacją specustawy z 8 czerwca 2022 r., osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych nieposiadających numeru PESEL, do 15 lipca 2022 r. mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego. Dotyczy to wyłącznie tych, którzy udzielili schronienia obywatelom Ukrainy przed 30 kwietnia 2022 r. Co istotnie, wniosek powinien być złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r., jednak musi to być druk obowiązujący przed jego zmianą (do pobrania poniżej).

Gdzie składać?

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wnioski mogą składać w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13 (poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00). Te złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Autor
Grzegorz Skorupski
Do pobrania
Załącznik Size
Druk formularza 387.96 KB