Stypendia szkolne – do 15 września można składać wnioski | Konstancin-Jeziorna

Stypendia szkolne – do 15 września można składać wnioski

08-09-2023
fot. Freepik

Przypominamy! Do 15 września w konstancińskim magistracie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2023/2024. Pomoc finansowa, na zakup podręczników czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych, przysługuje uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium szkolne dla uczniów z gminy Konstancin-Jeziorna ma charakter socjalny. Wypłacane jest z budżetu samorządu, a przysługuje dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów. 

Dla kogo?

Ta forma pomocy finansowej skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W tym roku jest to kwota netto 600 zł miesięcznie, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – 345 zł za 1 ha przeliczeniowy (warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się również uczniowie z Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym przypadku wiosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Ukraińcy, którzy nie pracują zawodowo, zamiast zaświadczenia o dochodach składają oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej. Pozostałe warunki przyznania stypendium szkolnego są takie same jak w przypadku obywateli polskich. 

Na co?

Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu m.in.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Terminy

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77), w sekretariatach szkół podstawowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl zakładka: Przewodnik interesanta). Na ich złożenie jest czas od 1 do 15 września (Biuro Obsługi Mieszkańca – w poniedziałki w godz. 9.00–17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00). Więcej informacji udziela Iwona Olczak z Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu (tel. 22 484 24 32).

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

    Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

    LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.