Rekrutacja 2023/2024 | Konstancin-Jeziorna

Rekrutacja 2023/2024

  • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    Rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest od 27 lutego do 28 marca 2023 r. Dodatkowe postępowanie przewidziano od 24 kwietnia do 5 maja 2023 r.
    Troje dzieci maluje kolorowymi farbkami obrazki, w tle prace plastyczne prawdopodobnie innych dzieci.
  • Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
    Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest od 27 lutego do 28 marca 2023 r. Dodatkowe postępowanie przewidziano od 16 do 25 sierpnia 2023 r.
    Na pierwszym planie uczeń piszący coś w zeszycie i trzymający rękę na otwartej książce, w tle pozostali uczniowie siedzący w szkolnych ławkach.