Ważne informacje – інформація для громадян України | Konstancin-Jeziorna

Ważne informacje – інформація для громадян України

04-03-2022

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie państwa polskiego. Wszyscy, którzy uciekli ze swojej ojczyzny z powodu trwającego konfliktu zbrojnego, mają zapewnioną w naszym kraju bezpłatną pomoc medyczną, a uczniowie – miejsce w szkole. Publikujemy pakiet materiałów na ten temat.

Od początku wojny w Ukrainie do Polski przyjechało już ponad 600 tys. osób. Uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju, mają zapewnioną pomoc na różnych płaszczyznach. Poniżej publikujemy informacje na temat bezpłatnej opieki medycznej oraz powszechnej edukacji dzieci i młodzieży.

Bezpłatna pomoc medyczna

 • Jeśli przebywasz w Polsce z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, otrzymasz bezpłatną pomoc medyczną.
   
 • Jeśli Ty lub Twoi bliscy zachorujecie lub będziecie potrzebować konsultacji medycznej, możecie zgłosić się do poradni lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala, które udzielają świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   
 • Aby uzyskać pomoc medyczną, należy mieć przy sobie zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP – po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
   
 • Jeśli nie posługujesz się językiem polskim, zachęcamy, by na wizytę do lekarza przyjść z kimś, kto zna język polski i będzie mógł pomóc w tłumaczeniu.
   
 • Informacje o zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy (finansowej, humanitarnej, psychologicznej, prawnej), wejdź na stronę: pomagamukrainie.gov.pl.

Gdzie się zgłosić do lekarza?

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie:

 • Przychodnia Rejonowa nr 1 (ul. Warecka 15A, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 46 93 – poradnia ogólna, 22 756 48 23 – poradnia dziecięca);
 • Przychodnia Rejonowa nr 2 (ul. Pocztowa 6, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 43 09);
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie (ul. Wilanowska 277, Słomczyn, tel. 22 754 43 61);
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy (Opacz 8, tel. 22 754 31 70).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w gminie Konstancin-Jeziorna:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny (ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 735 41 00);
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer (ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 888 29 20, 22 888 29 21).

Powszechna edukacja dzieci i młodzieży

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie. 

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje sześć publicznych szkół podstawowych. Są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 41 58;
  • e-mail: sekretariatatsp1kj [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego
  • ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 41 91;
  • e-mail: sp2atzs2-konstancin [dot] edu [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
  • ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 42 82;
  • e-mail: sekretariatatsp3kj [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera
  • ul. Wilanowska 218, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 754 44 10;
  • e-mail: sekretariatatslomczyn [dot] edu [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i  NSZ „Mączyński”
  • ul. Szkolna 7, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 43 07;
  • e-mail: sekretariatatszkolaintegracyjnanr5 [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
  • Opacz 9, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 754 28 72;
  • e-mail: sp6atopacz [dot] edu [dot] pl.

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę. Uczniowie cudzoziemcy mogą też liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor. 

Poniżej publikujemy materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Znalazły się w nich praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.


З початку війни в Україні до Польщі прибуло понад 600 тисяч людей. Біженцям, які знайшли притулок у нашій країні, надається допомога на різних рівнях. Нижче ми публікуємо інформацію про безкоштовне медичне обслуговування та загальну освіту дітей.

Безкоштовне медичне обслуговування

 • Якщо ви перебуваєте на території  Польщі через збройний конфлікт в Україні, ви можете отримати безкоштовну медичну допомогу.
   
 • Якщо Ви чи Ваші близькі захворіли або потребуєте медичної консультації, Ви можете відвідати амбулаторію сімейного лікаря, спеціалізовану клініку чи лікарню, які надають послуги за договором з Національним фондом здоров’я.
   
 • Для отримання медичної допомоги необхідно мати довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща чи відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польщі - після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.
   
 • Якщо Ви не володієте польською мовою, радимо прийти на прийом до лікаря з особою, яка знає польську мову і зможе допомогти Вам з перекладом.
   
 • Інформацію про принципи надання медичних послуг громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можна знайти за цим посиланням: Національний фонд охорони здоров'я.
  • У вечірній та нічний час (з 18.00 до 08.00 години) - просимо контактувати через Телеплатформу Першого Контакту: www.gov.pl/web/zdrowie/tpk.
    
 • Якщо Вам необхідна будь яка допомога (фінансова, гуманітарна, психологічна, юридична), просимо скористатися інформацією, розміщеною на веб-сайті: pomagamukrainie.gov.pl.

Куди звернутися до лікаря?

Незалежний громадський комплекс охорони здоров'я в м. Констанцин-Єзерна:

 • Przychodnia Rejonowa nr 1 (ul. Warecka 15A, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 46 93 – загальна поліклініка, 22 756 48 23 – дитяча поліклініка);
 • Przychodnia Rejonowa nr 2 (ul. Pocztowa 6, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 43 09);
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie (ul. Wilanowska 277, Słomczyn, tel. 22 754 43 61);
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy (Opacz 8, tel. 22 754 31 70).

Нічний та святковий медичний догляд:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny (ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 735 41 00);
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer (ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 888 29 20, 22 888 29 21).

Загальна освіта дітей і підлітків

Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?

 • Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
   
 • Зв'яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.
   
 • Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Інші початкові та середні школи приймають дітей у міру наявності вільних місць.
   
 • Якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв’яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете, і попросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати.

Початкові школи в ґміні Konstancin-Jeziorna:

 • Початкова школа No1
  • ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 41 58, 22 754 68 20;
  • e-mail: sekretariatatsp1kj [dot] pl.
    
 • Початкова школа No2
  • ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 41 91, 22 754 03 39;
  • e-mail: sp2atzs2-konstancin [dot] edu [dot] pl.
    
 • Початкова школа No3
  • ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 42 82, 22 754 26 53;
  • e-mail: sekretariatatsp3kj [dot] pl.
    
 • Початкова школа No4
  • ul. Wilanowska 218, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 754 44 10, 22 484 22 00;
  • e-mail: sekretariatatslomczyn [dot] edu [dot] pl.
    
 • Початкова школа No5
  • ul. Szkolna 7, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 43 07; 22 754 43 77;
  • e-mail: sekretariatatszkolaintegracyjnanr5 [dot] pl.
    
 • Початкова школа No6
  • Opacz 9, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 754 28 72;
  • e-mail: sp6atopacz [dot] edu [dot] pl.

На що має право ваша дитина в школі в Польщі?

 • Навчання дітей і молоді у віці 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
   
 • Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також можуть бути створені т. зв підготовчі відділення.
   
 • Іноземні учні можуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів.
   
 • Учні та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами і педагогічними терапевтами.

Нижче ми публікуємо матеріали, підготовлені Міністерством освіти і науки. Вони містять практичні поради щодо зарахування дитини до школи та прав іноземних учнів у польських школах. Інформація підготовлена ​​польською та українською мовами.

Autor
Patryk Siepsiak (opracowanie)