Aktualności / Новини | Konstancin-Jeziorna

Aktualności / Новини

 • Nabory wniosków w ramach refundowanych stanowisk pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi nabór wniosków na refundowane stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Pracodawcy mogą liczyć na dofinansowanie do m.in. prac interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także…
  Pomieszczenie biurowe. Młoda uśmiechnięta kobieta trzyma w ręku butelkę z płynem czyszczącym. Na rękach ma założone gumowe rękawiczki ochronne.
 • Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy
  Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska wspólnie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa,…
  Pomieszczenie. Przy recepcji stoją cztery uśmiechnięte panie. Pod zdjęciem są informacji (powielone w artkule) dotyczące funkcjonowania centrum informacyjnego dla uchodźców.
 • Stypendia szkolne – do 15 września można składać wnioski
  Od 1 do 15 września można w magistracie składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2022/2023. Pomoc finansowa na zakup m.in. podręczników przysługuje uczniom z gminy Konstancin-Jeziorna, w tym także obywatelom Ukrainy.
  Szkoła, sala lekcyjna, pięcioro dzieci, trzech chłopców i dwie dziewczynki. Wszyscy siedzą na krzesłach przy ławkach ustawionych obok siebie. Przed sobą mają książki i przybory szkolne.
 • Stypendia szkolne – nabór wniosków od 1 września
  Uczniowie z gminy Konstancin-Jeziorna mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup m.in. podręczników, zeszytów czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 będą wydawane i przyjmowane od 1 do 15…
  Szkoła, sala lekcyjna, pięcioro dzieci, trzech chłopców i dwie dziewczynki. Wszyscy siedzą na krzesłach przy ławkach ustawionych obok siebie. Przed sobą mają książki i przybory szkolne.
 • Można składać wnioski o 40 zł za uchodźców bez PESEL-u
  Tylko do 15 lipca osoby, które przed 30 kwietnia gościły w swoich domach uchodźców z Ukrainy, nieposiadających numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie im zakwaterowania i wyżywienia. Przyjmuje je Ośrodek…
  Uśmiechnięta kobieta siedzi przy biurku.
 • Koniec wydawania posiłków dla uchodźców z Ukrainy
  1 września 2022 r. wydawanie bezpłatnych posiłków dla uchodźców z Ukrainy w punkcie przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie zostało zakończone. Organizacja, która do tej pory je finansowała, kończy swoją działalność w Polsce.
  Pomieszczenie przy drzwiach stoi 8 kobiet, które czeka w kolejce na wejście do środka.