Ogłoszenia o konkursach | Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenia o konkursach

 • To już ostatnie dni na złożenie ofert w otwartym konkursie
  Jeszcze tylko do najbliższego piątku (28 kwietnia) organizacje pozarządowe mogą składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Łączna pula dotacji na realizację…
  Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.
 • Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
  Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych. Pula dotacji wynosi 163…
  Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.
 • Coraz mniej czasu na złożenie ofert w konkursie dla NGO
  Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty mają coraz mniej czasu na złożenie swoich ofert w ogłoszonym przez gminę Konstancin-Jeziorna konkursie na realizacje zadań publicznych. Nabór prowadzony jest do 17 lutego (do godz. 13.00), a łączna pula…
  Cztery kobiety i jeden mężczyzna ćwiczą na karimatach w sali gimnastycznej.
 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
  Gmina Konstancin-Jeziorna ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Można ubiegać się o dotacje na działania w zakresie m.in. turystyki, ekologii czy ratownictwa. Oferty należy składać do 17 lutego 2023 r. (do godz. 13.…
  Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.