cyberbezpieczeństwo | Konstancin-Jeziorna

cyberbezpieczeństwo

Drugi i trzeci stopień alarmowy przedłużony do 30 listopada

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o przedłużeniu obowiązywania na terenie całej Polski trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO, a także wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązują one do 30 listopada 2023 r. Służby apelują o zachowanie czujności i zgłaszanie podejrzanych zdarzeń.

Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3082/1/2021 z dnia 27 stycznia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.