Denzlingen | Konstancin-Jeziorna

Denzlingen

Denzlingen (Niemcy)

Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Denzlingen została podpisana 19 czerwca 2011 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni burmistrzowie miast: Markus Hollemann i Kazimierz Jańczuk. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, sztuki, edukacji i sportu.