Mieć choć chwilę dla siebie, by dalej się opiekować | Konstancin-Jeziorna

Mieć choć chwilę dla siebie, by dalej się opiekować

27-02-2024

Mieszkający w gminie Konstancin-Jeziorna członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc jest oferowana w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. 

„Opieka wytchnieniowa” jest programem rządowym. Powstał, by odciążyć członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami od codziennych, często niełatwych obowiązków przy jednoczesnym zapewnieniu czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W 2024 r. ponownie będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – w najbliższych tygodniach ruszy nabór wniosków. Program skierowany jest do osób, które na co dzień się opiekują dziećmi do ukończenia 16. roku życia, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wsparcie ma formę doraźnej, czasowej pomocy poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w ramach pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę takim osobom. Dzięki temu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Będą mogli m.in. załatwić sprawy urzędowe, udać się do lekarza czy choćby pójść na spacer lub do kina. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zainteresowani skorzystaniem z takiej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni z Zespołu ds. Pierwszego Kontaktu (parter, pokój nr 5) pod nr. tel. 22 756 34 84 wew. 22. 

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Osoba wrzucająca kartkę do urny do głosowania

    Druga tura wyborów burmistrza – każdy głos jest ważny

    W niedzielę (21 kwietnia) mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czeka wyborcza dogrywka. W drugiej turze o urząd burmistrza ubiega się dwóch kandydatów, którzy dwa tygodnie temu uzyskali najwięcej głosów. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00–21.00.
  • Grafika wektorowa, na czerwonym tle napis: Rada Miejska Konstancin-Jeziorna

    Znamy termin pierwszej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji

    7 maja odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dziewiątej kadencji. Zostaną na niej zaprzysiężeni nowi radni oraz burmistrz gminy. Na posiedzeniu poznamy też nazwiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00.