współpraca zagraniczna | Konstancin-Jeziorna

współpraca zagraniczna

Cēsis (Łotwa)

Protokół współpracy Konstancina-Jeziorny z Cēsis został podpisany 27 stycznia 2009 r. Uroczyście sygnowali go ówcześni burmistrzowie miast: Gintsa Šķendersa i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, sztuki, edukacji i sportu. 

Nowa Wilejka (Litwa)

Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Nową Wilejką została podpisana 20 marca 2009 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni włodarze miast: Jurijus Gridiuško i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, oświaty, sport i pomocy społecznej.

Współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z miastami partnerskimi

Historia współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z europejskimi miastami partnerskimi, datuje się już od początku lat 90. Ubiegłego wieku. Jako pierwsze były to kontakty miedzy gminami Konstancin-Jeziorna i holenderskim Leidschendam, które doprowadziły do podpisania 3 maja 1991 roku przez ówczesnych burmistrzów Willa de Wreeze i Józefa Hlebowicza porozumienia o współpracy pomiędzy Leidschendam i Konstancinem-Jeziorną.

Denzlingen (Niemcy)

Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Denzlingen została podpisana 19 czerwca 2011 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni burmistrzowie miast: Markus Hollemann i Kazimierz Jańczuk. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, sztuki, edukacji i sportu. 

Hranice (Czechy)

Umowa o współpracy Konstancina-Jeziorny z czeskimi Hranicami została podpisana 7 kwietnia 2006 roku. Dokument sygnowali ówczesny burmistrz gminy Marek Skowroński i Vladmir Juračka, burmistrz Hranic. Zakres współpracy obejmuje przede wszystkim wymianę kulturalną i sportową.