dotacja | Konstancin-Jeziorna

dotacja

Zdalna Szkoła dla gminy Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 27 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia nauki w trybie zdalnym. Trafią one do sześciu gminnych szkół podstawowych. Samorząd pozyskał na ten cel blisko 80 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Program „Zdalna Szkoła” organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji umożliwia gminom oraz powiatom sfinansować zakup tabletów oraz laptopów dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych zajęć.

Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r.

Projekt pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 0145/18/OZ/D z dnia 12.09.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.

Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r.

Projekt pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 0984/16/OZ/D z dnia 26.10.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.

Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna (II)

Projekt pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 0623/15/OZ/D z dnia 20.08.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.